Навчально – методичний посібник «Сходинками пізнання» – володар «Подільської вікторії»

 

Подаємо дидактичний матеріал навчально – методичного посібника «Сходинками пізнання», що отримав перше місце у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник 2014» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» та є володарем «Подільської вікторії».

Посібник «Сходинками пізнання» спрямований на розвиток у дітей пізнавальних інтересів через розв’язання завдань сенсорного розвитку та просторового орієнтування. 

З огляду на це його завданнями є наступні:

  • - розвиток пізнавальної активності дошкільників;
  • - розвиток сенсорних здібностей; 
  • - формування вміння орієнтуватись у просторі; 
  • - розумовий розвиток, розвиток мислення, мовлення (зв’язне мовлення, мовлення – доказ, мовлення- міркування) , уяви, уваги, пам’яті;
  • - розвиток дрібної моторики;
  • - стимулювання творчої активності;
  • - створення емоційного радісного настрою;
  • - виховання моральних якостей (доброзичливість, взаємодопомога, культура мовного спілкування).

Отже, працюючи з даним посібником, ми можемо реалізувати певні цілі та завдання для повноцінного розвитку дітей і їх підготовки до школи.

За період роботи з посібником у дошкільників спостерігається позитивна динаміка рівня пізнавального розвитку, сенсорних здібностей, дрібної моторики, зв’язного мовлення. У дітей покращились показники розвитку психічних процесів: уваги, пам’яті, мислення, диференціація сприймання якостей предметів. Окрім того використання посібника стимулює розвиток просторового орієнтування (на собі, від себе, на площині, у великому просторі) та формування просторової термінології. Використання посібника створює умови для максимального розвитку вікового та індивідуального потенціалу дітей, забезпечує розвиток особистісних якостей дошкільників через здійснення диференційованого підходу. Використовуючи посібник, ми помітили, що у наших вихованців значно виріс запас знань про навколишній світ, вони навчились розмірковувати, доводити власну думку, логічно мислити. Наостанок варто зазначити, що ігри на «сходинках» стали улюбленим заняттям дітей, вони активізують діяльність дитини через доступну, реально життєву мотивацію: участь у виконанні цікавих і доступних дій.

 

ГРАНЬ ПІРАМІДИ №1 «СВІТ ПРИРОДИ»

 

Дидактична вправа «Розквітли квіти»

Дидактичне завдання: Вправляти дітей у диференціації кольорів, закріпити назви кольорів, квітів, розвивати мислення, мовлення, зоровий аналізатор. 

Виховувати любов до рослин.

 

 

Дидактична вправа «Посади метелика на квітку»

Дидактичне завдання: Продовжувати вчити дітей диференціювати основні кольори, розвивати відчуття кольору; увагу, мислення, пам'ять, виховувати почуття турботи про інших.

 

Дидактична вправа «Опиши тварину»

Дидактичне завдання: Закріпити назви тварин, формувати вміння розрізняти тварин за зовнішнім виглядом, , а також групувати ( свійські, дикі, екзотичні) за ознаками, умовами існування. Розвивати швидку орієнтацію у просторі, увагу, мислення. Виховувати турботливе ставлення до тварин.

 

Дидактична вправа «Підбери латочку»

Дидактичне завдання: Продовжувати вчити дітей підбирати вкладки відповідно до забарвлення тварин у відповідні вирізи. Закріпити назви частин тіла у тварин(голова, вуха, тулуб, лапи); вживання прийменника «у» (у тварини лапи). Вчити складати словосполучення і прості речення про тварин.

 

Дидактична вправа «Зелений світ»

Дидактичне завдання: Продовжувати ознайомлювати дітей із квітами, кущами, деревами, які ростуть у нашій місцевості, вчити розрізняти їх за зовнішніми характерними ознаками; підтримувати бажання дітей більше дізнатись про природу рідного краю; вчити описувати рослину; виховувати бережливе ставлення до природи, бажання примножувати її багатства.

 

 

Дидактична вправа «Чарівний килимок»

Дидактичне завдання: вчити дітей орієнтуватись у малому просторі, розвивати творчість, мислення, дрібну моторику руки, розвивати зорове сприйняття, вдосконалювати дії обстежувального характеру

 

 

 

ГРАНЬ ПІРАМІДИ №2 «ОЖИВИ КАРТИНКИ»

 

Дидактична гра «Знайди предмет за двома контурними зображеннями»

Мета: вчити розрізняти основні проекції предметів – згори і знизу; вчити співставляти предмети з їх площинними зображеннями – проекціями (шляхом маніпулювання предметом, порівняння з його контурним зображенням); вправляти в умінні аналізувати предмет на основі його проекційних зображень – простих креслень; опановувати основні конструктивні навики; розвивати образне мислення, пам’ять.

Обладнання: об’ємні предмети (літак, фігура людини, гриб мухомор, слон) та вирізані площинні зображення до них (1 кольорове і 2 контурних зображення до кожного предмета).

Хід гри: Вихователь пропонує обстежити форму іграшкового літака. Внаслідок предметних дій з ним звертає увагу на те, яку форму літак має з позиції згори та знизу. Поступово подібні дії проводяться з іншими предметами. При цьому вихователь наголошує, що кожен об’ємний предмет на площині можна зобразити у вигляді кількох контурних зображень, які повторюють форму даного предмета з різних позицій (згори, знизу). Ці зображення є проекцією даного предмета на площині.

І варіант гри. Вихователь пропонує до поданого предмета віднайти відповідні проекційні площинні зображення.

ІІ варіант гри. Вихователь пропонує за поданими проекційними зображеннями відшукати відповідний предмет з-поміж кількох інших предметів.

ІІІ варіант гри. Вихователь пропонує за поданими проекційними зображеннями предмета віднайти його кольорове площинне зображення серед інших кольорових зображень.

 

Дидактична гра «Склади з частин»

Мета: вчити складати цілісне зображення з частин; вправляти у розрізненні понять «свійські тварини» та «свійські птахи»; закріплювати назви частин тіла, їх форму, величину, просторове розміщення; розвивати цілісне сприймання, розвивати зорово-моторну координацію.

Обладнання: магнітні кольорові зображення поросяти, корови, собаки, півня, качки; розрізні частини тіла даних тварин і птахів на магнітній основі.

Хід гри: Вихователь по-черзі демонструє дітям кольорові зображення свійських тварин і птахів, пропонує назвати кожне зображення. 

І варіант гри. Вихователь пропонує дітям з опорою на кольоровий зразок скласти ціле зображення з частин, відповідно називаючи їх.

ІІ варіант гри. Перед початком гри вихователь перемішує всі частини предметних картинок. Після цього дає завдання відібрати частини, характерні для визначеного кольорового зображення (без демонстрації кольорового зразка), назвати їх і скласти ціле зображення.

ІІІ варіант гри. Вихователь пропонує гру змагального характеру. Дає завдання зібрати картинку за певний час (використовує пісочний годинник). Дає команду: «Увага, на старт!». Конверт № 2

 

Дидактична гра «Які предмети заховались на картинці»

 

Мета: вправляти в умінні впізнавати знайомі предмети посуду в контурному зображенні в умовах пересічних контурів, вчити цілісно простежувати контур предметів складної конфігурації; формувати вміння співвідносити контурні і кольорові зображення предметів посуду; удосконалювати способи зорового впізнавання предметів; розвивати зорову увагу; стереоскопічний зір.

Обладнання: магнітна картка з контурними зображеннями предметів посуду в умовах пересічних контурів, кольорові зображення даних предметів для накладання на магнітній основі.

Хід гри: Вихователь демонструє на кубі картку, в якій «сховались» предмети. Дає завдання віднайти якомога більше предметів.

І варіант гри. Вихователь пропонує знайти предмет, обвести за контуром, назвати і викласти поруч його кольорове зображення. Подібним чином діти «відшукують» інші предмети, що «сховались», та викладають відповідні кольорові зображення. Ускладнення: запропонувати дитині відповісти на питання, з чого виготовлено той чи інший предмет посуду.

ІІ варіант гри. Вихователь викладає кольорове зображення певного предмета, після чого пропонує дитині назвати цей предмет, знайти його на картці, обвести за контуром. Послідовно діти простежують контури усіх інших кольорових зображень. При цьому вихователь заохочує вживання дітьми слів: «кухонний посуд», «чайний посуд», «столовий посуд». 

Аналогічно проводиться гра «Які фрукти сховались на картці?» 

 

Дидактична гра «Чия тінь»

Мета: вправляти в умінні впізнавати предмети (одно- і багатоповерхові будинки) в силуетному зображенні з поясненням ознак, за якими впізнали той чи інший предмет; вчити співвідносити контурні та силуетні зображення будинків; вправляти дітей у порівнянні будинків за висотою, шириною, у використанні в мовленні відповідних слів-термінів (низький, вищий, найвищий; вузький, ширший, найширший); опановувати прийом накладання одного зображення на інше, розвивати біфовеальне злиття двох зображень в одне ціле; розвивати зорово-моторну координацію, прослідковуючу функцію очей.

Обладнання: магнітна картка з силуетними зображеннями будинків (4), контурні зображення цих будинків на магнітній основі для накладання.

Хід гри: Вихователь демонструє картку, на якій зображено силуети будинків. Пропонує визначити, чи однакові вони за величиною, якими параметрами відрізняються один від одного. Шляхом накладання пропонує підібрати до силуетних зображень відповідні контурні.

Варіант гри. Вихователь пропонує знайти на картці силует найвищого будиночка, підібрати його контурне зображення, накласти його на відповідне силуетне. Після цього діти знаходять силует нижчого будиночка, співвідносять його із відповідним контурним зображенням способом накладання і т.д.. Вихователь наголошує, що будинки різняться не лише висотою, яка визначається різною кількістю поверхів. Однакові за висотою будинки можуть відрізнятися параметрами ширини. Аналогічно проводяться ігри з силуетами людей (людських постатей), автомобілів.

 

Дидактична гра «Знайди і оживи всіх на картинці»

Мета: вчити сприймати сюжетне зображення: вправляти у вмінні виділяти два і більше композиційних плани, встановлювати логічні зв’язки між елементами композиції, відповідати на питання вихователя за змістом; навчати визначати і словесно позначати розташування предметів навколишньої дійсності у просторі: справа - зліва, вгорі - внизу, попереду – ззаду, користуватись при цьому відповідними службовими словами (на, в, між, під, над, біля); вчити співвідносити контурні, силуетні та кольорові зображення тварин, птахів та комах, вправляти в умінні впізнавати предмети в силуетному та контурному зображенні з виявленням характерних ознак; збагачувати активний словник дітей словами-назвами дій; вправляти у вживанні в мовленні дітей просторової термінології; розвивати біфовеальне злиття двох зображень в одне ціле; розвивати зорово-моторну координацію, прослідковуючу функцію очей.

Обладнання: магнітні сюжетні картки: «Хто що робить?», «Хто де живе?», кольорові та контурні (або силуетні) зображення відповідних тварин, птахів і комах для накладання на магнітній основі.

Хід гри: Вихователь пропонує розглянути картину і «оживити» її, замінивши силуетні або контурні зображення на відповідні кольорові. При цьому діти впізнають певну тварину чи комаху, називають її і відповідають на питання вихователя: «Що вона робить?». Наприклад: «Це метелик, він літає».

І варіант гри. Вихователь ставить питання за змістом картини, під час яких діти знаходять і накладають відповідні кольорові зображення. 

- Хто знаходиться на картині внизу посередині? (Гусінь). Хто сховався за гусінню справа? (Їжак). Хто знаходиться зліва від їжака? (Вівця).Хто сидить на паркані? (Півень). Хто заховався вгорі зліва? (Метелик). Ускладнення: назвати, скільки всього сховалось комах? Скільки всього тварин? Скільки птахів?

ІІ варіант гри. Вихователь повідомляє дітям, що всі герої на картині сховались. І щоб їх віднайти, необхідно уважно слухати «підказки» (інструкції) і виконувати їх. Після виявлення певного об’єкту діти називають якомога більше варіантів його місця розташування по відношенню до інших об’єктів, використовуючи при цьому слова: вгорі, внизу, справа, зліва, посередині, між, над і т.д. 

 

Дидактична гра «Доріжки»

Мета: формувати навички мікроорієнтування: навчати дітей просторовим позначенням сторін мікроплощини (вгорі справа, внизу справа, вгорі зліва, внизу зліва, посередині), вчити використовувати ці позначення в мовленні; вчити пересуватися в певному напрямку і позначати в мовленні напрямки свого руху (вперед, назад, вліво, вправо, прямо, вгору, вниз); розширювати уявлення дітей про хвилясті лінії (суцільні та уривчасті); вправляти у вмінні будувати розгорнуті висловлювання; розвивати прослідковуючу функцію очей, зорово-рухову координацію, кольоророзрізнення.

Обладнання: магнітна картка із зображенням доріжок у вигляді хвилястих ліній, силуетне зображення їжачка, геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник) жовтого, зеленого, червоного і синього кольорів, кольорові зображення предметів, подібних за формою до вище вказаних фігур.

Хід гри: Вихователь пропонує вибрати доріжку, якою піде їжачок. Під час руху обраною доріжкою, вихователь стимулює дитину до коментування напряму руху, вживаючи відповідну просторову термінологію: йдемо вперед, повертаємо направо, рухаємось прямо, знову направо, далі вперед і т.д.

Варіант гри. Вихователь пропонує дитині обрати той шлях, який приведе їжачка, наприклад, до жовтого квадрата. Дитина вказує, яку лінію нагадує ця доріжка , якою є вона за інтенсивністю (суцільна чи уривчаста). Після проходження та коментування шляху дитина вказує місце розташування жовтого квадрата на площині картки (у лівому верхньому кутку). Таким чином їжачок проходить шлях до усіх інших фігур. Ускладнення: викласти усі предмети, що схожі за формою до даної фігури. 

Викласти всі предмети, що схожі за кольором до даної фігури. 

Дитячий навчальний заклад №28 - 2019 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates