Оздоровічі технології

"Сухий" басейн

"Сухий" басейн для зняття психоемоційного напруження та позбавлення м'язового напруження, вивчення кольорів.

Психоемоційне розвантаження у дитячому закладі

         Робота практичного психолога спеціального дошкільного закладу спрямована на забезпечення психологічного супроводу дітей з вадами зору, вирішення як традиційних для дошкільного дитинства завдань розвитку, так і суто специфічних, зважаючи на особливості розвитку дошкільників.

         При всій різноманітності вроджених та рано набутих порушень у більшості дітей звадами зору спостерігаються типові емоційні труднощі, а саме: підвищена дратівливість, збудливість, тривожне хвилювання, вередування, негативізм, імпульсивність, агресивність. Саме тому велика увага в діяльності практичного психолога приділяється питанню корекційно – розвивальної роботи з метою подолання емоційних труднощів у дітей з вадами зору.

         Основними завданнями психологічної корекції емоційних порушень у дітей з такими особливостями розвитку  є наступні:

  • Зниження емоційного дискомфорту у дітей.
  • Формування прийомів релаксації.
  • Розвиток навичок саморегуляції та самоконтролю поведінки.
  • Зняття м’язового напруження.

Є  змога організовувати заняття з дітьми як в індивідуальній, так і в груповій формі, спрямовані на:

  • психоемоційне розвантаження;
  • м’язову релаксацію;
  • сенсорно – тактильний розвиток;
  • розвиток мілкої моторики.

         Практичним психологом здійснюється  робота по проведенню занять з психоемоційного розвантаження дітей. На заняттях активно використовуються вправи за методом нервово – м’язової релаксації Е.Джекобсона, що передбачає досягнення стану релаксації завдяки чергуванню сильного напруження та швидкого розслаблення загальних м’язових груп тіла. Також впроваджуються етюди на тренування та релаксацію окремих груп м’язів, елементи дихальної гімнастики.

Дитячий навчальний заклад №28 - 2020 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates