Звіт керівника закладу

       ЗВІТ

завідувача  КЗ «ДНЗ № 28 ВМР»    Рублевської Т.А.

2021 – 2022н.р.

    

 

  Закінчився навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи колективу  закладу дошкільної освіти.

      Протягом року у закладі працювало  6 груп: 1 група раннього віку та 5 – дошкільного,  виховується 112  дітей. Всі групи укомплектовані відповідно віку дітей.    Раннього віку — 1 група, молодшого — 1 група, середнього — 2 групи, старшого віку — 2 групи.          Режим функціонування  -     12 годин.

 Мова освітнього процесу – українська.

   Дошкільне дитинство є початком фактичного становлення особистості, період становлення соціального досвіду дитини, розвитку різних видів та способів практичної діяльності.      

    Освітній процес  здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Навчально-матеріальна база ЗДО  постійно оновлюється. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального. 

     Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.   Колектив керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами, регулюючими діяльність ЗДО:

-   Закон України « Про дошкільну освіту»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України ;

- Базовий компонент дошкільної освіти України;

- Освітні програми:

       Програма виховання та навчання дітей від двох до семи років « Дитина»,

     « Програмно – методичним комплексом, програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

-    Інструктивно – методичними  листами  МОН України.

     Для забезпечення повноцінного освітнього процесу у дошкільному закладі сформований кваліфікований колектив педагогів.      Педагогічний колектив   творчий, ініціативний. У ЗДО працюють 21 педагог, з них 16 осіб педагогічного колективу мають вищу освіту,  5 осіб - середню спеціальну освіту; 4 педагоги мають звання «вихователя-методиста», 1 педагог «старший вихователь»;       Освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: інтегрованих, фронтальних, групових та індивідуальних.

    У  2021 – 2022 н.р. працювали над такими пріоритетними завданнями:

 - модернізація та удосконалення інтерактивного, корекційно-розвиткового середовища закладу з метою гармонійного розвитку особистості, здійснення повноцінної реабілітації дошкільників з порушеннями зору;

-  формування успішної соціалізації дитини з порушеннями зору, розвиток  соціальних потреб, предметно – практичних умінь та навичок.

- підвищення пізнавального розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-дослідницької діяльності в освітній процес;

  -  формування основ безпеки життєдіяльності дошкільнят як частини багатоаспектного явища соціального розвитку.

   На педрадах, семінарах — практикумах, засіданнях творчої групи розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань дошкільного закладу на поточний начальний рік: “Сучасні підходи до організації освітньо- виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток дошкільників з порушеннями зору”, “Пошуково — дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності дошкільників”, “Інтеграція суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини”. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, в педради вводились активні форми роботи – ігрові вправи, диспут, виставки, педагогічні тренінги, майстер – клас. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Всі групи мають естетичний вигляд, в них створені комфортні  умови для  перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та іграшками, дидактичними посібниками, які  сприяють  розвитку пізнавальної сфери, методичною літературою.

    Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців,  спонукає дітей до елементарних дій  з ним, сприяє  розвитку пізнавальних здібностей малюків.

     В кожній групі організовані куточки  для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку кожної дитини. Всі куточки обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим особливостям.

    Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу. Таке середовище в групах  сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

      Педагоги закладу на обласному  конкурсі грантів презентували освітній проект “Створення осередку “Сенсорний інтенсив” для дошкільників з порушеннями зору, що мають супутні відхилення розвитку, на базі спеціалізованого закладу дошкільної освіти компенсуючого типу”, який здобув ІІ місце.

  З 7 по 11 листопада 2022 року  дошкільному закладі, з метою виховання у дітей бажання вчити та знати рідну мову, проходив Тижневик української писемності та мови.   В рамках якого вихователями закладу було проведено тематичні заняття, свята та розваги.

    Створено умови для музичного виховання. Музична зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно з розкладом занять та планом роботи закладу. Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми.  В залі є фортепіано,  музичний центр, набір CD-дисків, касети  із записами класичної та сучасної музики.

   

  Гармонійному розвитку дітей сприяє створення  умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Фізкультурно - музична зала використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг, Днів здоров'я, ранкової гімнастики тощо відповідно із розкладом занять та планом роботи закладу.

Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.  

  Результативність освітньо – виховної роботи з дітьми стала можлива завдяки впровадженню в практику інноваційних технологій та кращого педагогічного досвіду, зокрема «Пошуково – дослідницька діяльність «Маленькі дослідники»,  «Розвивальне читання» за методикою Л. Шелестової, «Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку» за методикою Циганової, нетрадиційних технік образотворчої діяльності, «Музичне виховання дошкільників з елементами К.Орфа».

 Також постійно ведеться робота з профілактики травматизму дітей та працівників.  У закладі традиційно проводяться у жовтні, квітні, травні Тижні знань безпеки, Тижні безпеки, інформаційний марафон “Дбаємо про  фізичне здоровя та психологічний імунітет”: бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у вихованців  свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві, особливо у воєнний час.

  Корекційно — лікувальна робота

       Корекційна робота у нашому  закладі - це програма оптимальної, цілеспрямованої педагогічної, психологічної та медичної діяльності, спрямована на подолання чи послаблення недоліків психічного та фізичного розвитку дітей з порушеннями зору, розвиток властивостей та якостей їх особистості.

 Особливе значення мають заняття в офтальмологічному кабінеті, який обладнаний різноманітними сучасними лікувальними апаратами та комп’ютерними програмами.

    Використання комп’ютерних вправ в процесі корекції зорових порушень дозволяє поєднувати корекційні та розвиваючі завдання, враховуючи особливості індивідуального розвитку дошкільнят.  Використання комп'ютерних технологій у поєднанні з традиційними корекційними методиками та технологіями  роботи  з дітьми, які мають  порушення  зору дають позитивні результати.

  Результитивність лікування дошкільників станом на 01.06.2022р.

Найменування процедур

Кількість дітей

Кількість процедур

Всього дітей

112

 

Відпущено процедур

 

25620

Покращення

58

 

Стабільно

49

 

Інвалідів

5

 

Прооперовано

4

 

Вилікувано

8

 

Погіршення

-

 

       Вчителі — дефектологи, вихователі  власноруч виготовили багато різнопланових корекційно — розвивальних ігор, які  тренують зір, формують у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу, вчать орієнтуватись у просторі. Педагоги проводять  індивідуальні заняття по відновленню гостроти зору та розвитку зорових функцій, враховуючи індивідуальні особливості зору малюків.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою медсестрою Бондаренко М.М, яка слідкує за  графіком проведення необхідних щеплень.  В ЗДО постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Всі приписи СЕС та пожежної частини виконані вчасно, крім тих, які потребують фінансування, але й ці питання поступово вирішуються. Здійснюється контроль  санітарно-гігієнічних вимог з дотриманням всіх карантинних заходів,  проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками  закладу.

       В дошкільному закладі створені сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Режим харчування вихованців цілком відповідає режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримуються.  

  Вартість харчування для дітей  з 01.09.2021р. -  2-4 років — 30 гривен, від 4 до 7 років 40 грн. Повністю змінилося меню, змінилася технологія приготування. Всі страви, окрім перших, готуються у пароконвертоматі із меншою кількістю рослинної олії та збереженням вітамінів. Меню складено на 4 тижні, на протязі цього часу жодна страва не повторюється двічі. В раціоні дітей більше овочів, фруктів, різноманітних суфле, цимесів, запіканок, вітамінних салатів, тушкованих овочів, бобові: сочевиця, квасоля, зелених горошок, сухофрукти: курага, чорнослив, родзинки., різноманітні страви з гарбуза, фрукти: виноград, банани, апельсини, кавуни, слива, персики, смородина, полуниця. Чай травяний та каркаде. Зменшилась кількість солі та цукру.

     З 01.01.2022 року вартість харчування становить 2-4 років — 34 гривен, від 4 до 7 років 46 грн. В раціон дітей ввели заморожені вишні, смородина, цвітна капуста, зелений горошок.  Перші страви завжди вітамінізуються свіжою зеленню: кропом та петрушкою.

 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО

     Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.   

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного, розвивального  середовища для  перебування вихованців на вулиці. На благодійні кошти спонсорів встановоли нові альтанки на майданчика груп № 1,2,3,5.

  На території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, городи. Доцільно  розташовані зелені насадження  на території закладу, групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, розмаїття квітів від ранньої весни до пізньої осені.

     Працівники закладу 30 травня прийняли активну участь у благодійній акції ”Квіти вдячності”, яка організована  Фондом громади “Подільська громада”  на знак подяки країнам, містам, які нас підтримують.  Висаджено 78 декоративних квітучих кущів.

 

  Для проведення освітньої роботи під час літнього оздоровлення вихованців кожний ігровий майданчик укомплектований столами і лавами.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання.

  Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці. 

Зміцнено  матеріально – технічну базу    дошкільного  закладу.  

     На благодійні кошти спонсорів, ТОВ «Плейтика Україна» придбали  тифлоприлади «Світлячок» та «Орієнтир», які сприяють розвитку формуванню бінокулярного зору, тренують у дитини зорово-рухову координацію, формують навики орієнтування у просторі та розвивають увагу, мислення, допомагають реабілітації наших малюків з порушеннями зору.    Також придбали комп’ютер та офтальмологічні апарати в офтальмологічний кабінет.  Спеціалізовані програми  при роботі з дітьми з порушеннями зору дозволяють активізувати компенсаторні механізми і досягти оптимальної корекції порушених функцій.  З допомогою принтера виготовляємо різноманітні, індивідуальні, цікаві  ігри  для корекційно-розвиткової роботи, відповідно до патології зору.  Придбано  також на благодійні кошти холодильник та  пральну машину.

       Шановні батьки! Щиро  дякуємо за розуміння та підтримку в нелегкий для нашої країни і зокрема кожної родини час, адже завдяки спільним зусиллям батьків та працівників закладу покращується матеріальна база нашого дошкільного закладу і наші діти навчаються та виховуються в комфортних умовах.

  За підсумками роботи колективу упродовж навчального року   можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого закладу - це  успіхи всього колективу  разом із Вами.

Висловлюю подяку всім за  активну участь в освітньо-виховному процесі та матеріально-технічному забезпечення діяльності нашого закладу, за  допомогу у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив.

 

      Сподіваємося на подальшу тісну співпрацю на благо наших дітей.

 

Дитячий навчальний заклад №28 - 2020 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates