Звіт керівника закладу

   

         ЗВІТ

директора  КЗ «ЗДО № 28 ВМР»    Рублевської Т.А.

2022 – 2023 н.р.

       В  складних умовах воєнного стану проходив 2022-2023 навчальний рік.

       Ми підводимо підсумки роботи нашого закладу.

Діяльність колективу КЗ «ЗДО № 28 ВМР» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», а також Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти , Статуту закладу, нормативно-правових актів,  освітніх програм: освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», « Програмно – методичного комплексу, програми розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №28 Вінницької  міської ради» спеціалізований для дітей з порушеннями зору. Заклад у 2022-2023 н.р. працював в дистанційному режимі , оскільки у нас немає укриття.

В закладі функціонує 6 груп, з них: 1 – група раннього віку, 2 - молодших,

1 – середня, 2 – старших.   КЗ « ЗДО  №28 ВМР» працює за п’ятиденним робочим тижнем: щоденно з   7.30 до 19.30. 

На території закладу наявні 6 ігрових майданчиків, квітники, городи, куточок лісу та саду. Все обладнання відповідає вимогам та нормам.

Для здійснення освітньої діяльності, оснащені 6 групових осередків.

 Є музично-спортивна зала, кабінети: вчителя-логопеда, тифлопедагогів, практичного психолога, медичний кабінет, офтальмологічний та методкабінет.

В садочку створені умови для розвитку дітей. Багато зусиль докладають педагоги до створення розвивально-ігрового середовища, естетичного і  привабливого оформлення груп та приміщень. Завдяки спільній роботі  педагогів та батьків, предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам сьогодення.

   Вирішили питання налагодження ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу шляхом застосування широкого спектра інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема, через соціальні мережі, вайбер та телеграм-канали тощо).

 

   Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.

 У 2022-2023 н.р. педагогічний колектив працював над пріоритетними завданнями:

- модернізація та удосконалення інтерактивного, корекційно-розвиткового середовища закладу з метою гармонійного розвитку особистості, здійснення повноцінної реабілітації дошкільників з порушеннями зору;

-  формування успішної соціалізації дитини з порушеннями зору, розвиток  соціальних потреб, предметно – практичних умінь та навичок;

-   формування почуття патріотизму, національної гідності у дітей дошкільного віку через ознайомлення з культурним надбанням українського народу;

-  розвиток мовленнєвих умінь та навичок вихованців з використанням інноваційних технологій.

 

   Пріоритетними напрямами у сфері матеріально –технічного забезпечення освітньої діяльності є  поповнення міні-методкабінетів: дидактичними іграми та посібниками з метою формування патріотичних почуттів, корекційними посібниками,  іграми,  обладнанням для розвитку мовленнєвої, пізнавальної, дослідницької діяльності, формування предметно – практичних умінь та навичок; методичною літературою для роботи з дітьми, які мають порушення зору; матеріалами, дидактичними посібниками для формування основ здорового способу життя.

    Освітній процес у ЗДО забезпечений необхідними нормативно – правовими та інструктивно – методичними матеріалами,  обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітніми програмами для дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Програмно -методичним комплексом, програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років». 

   З метою реалізації визначених пріоритетних завдань, оновлення змісту, форм і методів виховання та навчання дошкільнят значна увага приділялась підвищенню фахового рівня та професійної майстерності, особистісного зростання  кожного педагога. Педагоги закладу брали участь у роботі методичних об’єднань міста,  презентаціях, Всеукраїнських вебінарах, семінарах, «Школі молодого вихователя», що проводилися в  онлайн-режимі, на яких мали змогу знайомитись з досвідом роботи педагогів міста  та новими педагогічними технологіями.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагоги працювали над різноманітними темами самоосвіти. Підсумком роботи є звіти та матеріали педагогів.

Були проведені різні форми методичної роботи, що спрямовані на удосконалення професійної творчості, підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності: тренінгове заняття з елементами арт-терапії: «Розвиток емоційної сфери дошкільників з порушеннями зору», тренінг «Партнерська взаємодія педагогів з дітьми», «Говоримо правильною українською мовою», «Формування стресостійкості в умовах воєнного стану». Проводились консультації для різних категорій педагогів, що сприяло підвищенню їхнього фахового теоретичного рівня з актуальних питань.

Зміст проведених педрад, семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами.   З метою підвищення фахової компетентності педагогів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на  виконання головних завдань,  були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: теоретико – практичний  семінар  «Становлення життєвої компетентності дітей з порушеннями зору. Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти»,  робота творчої групи «Створення методичного забезпечення з питань національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку».

Підсумком реалізації кожного завдання були проведені педради: «Шляхи організації освітньо-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини на 2022- 2023н.р.», «Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної освіти з патріотичного виховання», «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку», «Дитина з порушеннями зору в соціумі через призму Базового компоненту дошкільної освіти».

 Всі ці форми методичної роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педагогами актуальності питань, що розглядалися, різнобічного аналізу освітнього процесу, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань.

Якість  педагогічних рад забезпечувала  попередня підготовка, що включала  вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

Використання педагогічних  інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в закладі працюють методична та психолого-корекційна служби. Освітній процес здійснюється на основі забезпечення умов для повноцінного виховання  розвитку та реабілітації дітей   дошкільного віку. Методична база ЗДО  постійно оновлюється. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального.

 Заклад працював в режимі онлайн, оскільки у нас немає укриття.

Освітній процес був організований засобами дистанційних технологій: онлайн-заняття на платформах Goole-Meet та ZOOM, відео-заняття (розміщені у вільному доступі через You Tube канал та сайт закладу), завдання у Viber та телеграм -групах.   Освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в нових соціальних умовах воєнного стану, має бути не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулювати когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно- поведінковий розвиток дітей.

Для організації освітнього процесу  руками педагогів виготовлені цікаві, різнопланові, змістовні дидактичні ігри та посібники,  рухливі ігри, різні види театрів.

 Формування у дітей екологічної свідомості – одне важливих завдань сьогодення. Особливого значення надаємо  вихованню у дітей свідомого та дбайливого ставлення до навколишнього середовища, формування у дітей стійких установок на раціональне природокористування.  Проводились в он-лайн режимі тематичні заняття, тижневики.  Зокрема: екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч»,   «Всесвітній День Землі».

Спільно з нашими вихованцями та батьками брали участь в челенджах:

- «Діти PROмісто: 659 фраз» - з нагоди відзначення 659 річниці з часу заснування міста Вінниці,  «З любов'ю до матусі» - до Дня матері,  «Вишивана душа України» - до Дня вишиванки, у виставці-конкурсі на кращу ляльку-мотанку «Берегиня роду українського», у спортивних перегонах «Перші кроки», що проходили під гаслом «Нащадки козацької слави». Вихованці взяли участь в конкурсі «Україна незламна, сильна, талановита» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів»: номінація "Художнє читання" (сучасні автори).

2. ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

   Для забезпечення повноцінного освітнього процесу у дошкільному закладі сформований кваліфікований колектив педагогів.      Педагогічний колектив ЗДО  творчий, ініціативний. У закладі працює 21 педагог, з них 16 осіб педагогічного колективу мають вищу освіту,  5 осіб - середню спеціальну освіту; 4 педагоги мають звання «вихователя-методиста», 1 педагог « старший вихователь». 

За результатами атестації 2022 -2023 н.р. кваліфікація педагогів:

-     вища категорія” – 8 ( 38 %)                   

- “ І категорія” - 6 ( 28,6 %)

- “ ІІ категорія” - 1 ( 4,8 %)

-  11 тарифний розряд  -  5 ( 23,8 %)

-  10 тарифний розряд  - 1 (4,8%)

-  звання  «вихователь – методист»,   «старший вихователь» - 5 ( 23,8 %).

Педагоги проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію 1р. на 5років відповідно до графіка.

3. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОХ БАЗИ ЗАКЛАДУ.

Впродовж 2022/2023 н.р. заклад працював у дистанційному режимі.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Тому слід зазначити, що територія та приміщення закладу знаходиться в належному стані, постійно проводяться роботи щодо їх безпечного утримання.

Значна увага приділяється озелененню території закладу, створення комфортного середовища для перебування вихованців на вулиці. На території розташовані клумби, газони, дерева і кущі, городи, куточок лісу та саду, привабливий дизайн. Велика кількість квітучих рослин, які радують своїми барвами від ранньої весни і до пізньої осені. Силами працівників закладу територія постійно   впорядковується.

  В цьому році завдяки акції «Квітни_Допомагай_Перемагай» від Фонду громади «Подільська громада» та компанії Dekoplant на території закладу, на ківтниках  з’явилися кущі троянд.

 Кожна група має окремий ігровий майданчик з альтанкою, що забезпечені ігровим обладнанням відповідно віку дітей і дає можливість для забезпечення рухової активності на прогулянці. Обладнання на  майданчиках розміщено доцільно, надійно  укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання.

Двічі на рік обладнання майданчиків обстежується, визначається їх санітарно –гігієнічний стан та дотримання правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Постійно проводиться робота щодо фарбування та збереження спортивного та ігрового обладнання .

Приміщення закладу використовуються раціонально, створюються належні умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання.

Всі групові кімнати та коридори естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням сучасного вимог, все обладнання та меблі розташовані зручно та  доцільно. Кабінети забезпечені обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

Значна увага приділяється оновленню інтер’єру в закладі, всі заплановані ремонтні роботи в групах та інших приміщеннях закладу проводяться ґрунтовно, з  використанням сучасних матеріалів та сучасного дизайну.

Групи мають естетичний вигляд, в них створені комфортні умови для перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та  іграшками, дидактичними посібниками, методичною та художньою літературою.

Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців, спонукає дітей до елементарних дій з ним, сприяє розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані осередки для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної та   ігрової діяльності, наявність яких сприяє розвитку кожної дитини. Осередки для корекційно – розвиткової роботи обладнані у кожній віковій групі, які надають можливість проводити вихователям корекційні завдання і вправи з дітьми з урахуванням  зорових порушень. Всі осередки  обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим  особливостям.

Вчителі – дефектологи, вчитель - логопед виготовили  різноманітні,  цікаві, змістовні, пізнавальні, корекційно - розвиткові ігри для   індивідуальних заняття по відновленню гостроти зору та розвитку зорових функцій,  які  тренують зір, формують у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу, пам’ять, мислення. 

Корекційно – розвиткові,  ігри постійно проводили тифлопедагоги та логопед  в режимі онлайн. Дидактичні ігри та завдання не складні у виготовлені та використанні,  батьки мають змогу проводити їх вдома.

Офтальмологічний кабінет обладнаний різноманітними сучасними лікувальними апаратами та комп’ютерними програмами.    Використання комп’ютерних вправ в процесі корекції зорових порушень дозволяє поєднувати корекційні та розвиваючі завдання, враховуючи особливості індивідуального розвитку дошкільнят.  Використання комп'ютерних технологій у поєднанні з традиційними корекційними методиками та технологіями  роботи  з дітьми, які мають  порушення  зору дають позитивні результати.

 Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу. Таке середовище в групах сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній діяльності, набуттю практичного досвіду. 

Створено умови для музичного та фізичного виховання. Музично-спортивна зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля та інших форм роботи з музичного та фізичного виховання відповідно з розкладом занять та планом роботи закладу. Для проведення роботи з музичного та   фізичного виховання  є необхідні матеріали та обладнання.

В закладі дошкільної освіти постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами.

В цілому технологічне обладнання в закладі працює, підтримується його використання в безперебійному режимі.

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

Матеріально-технічна база закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

4. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Слід відзначити, що враховуючи складні соціально-економічні умови, адміністрація закладу проводить ефективну роботу з батьками та спонсорами щодо зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази.

Ведеться облік залучених коштів, щомісячні звіти розміщено на сайті ЗДО.  

 

За бюджетні кошти в закладі

Проведено:

-         перезарядка вогнегасників;

-         прожарювання білизни;

-         повірка лічильника холодної води;

-         запуск системи очистки води.

-         навчання посадових осіб з питань  пожежної безпеки.

5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Організація харчування у ЗДО здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, та  Постановою Кабінету міністрів України № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Оскільки заклад впродовж періоду воєнного стану здійснював роботу у дистанційному форматі і не працював очно, завдання щодо організації харчування в закладі не реалізовувалось.

Проте відповідальні особи за харчування впродовж поточного навчального року націлили свої зусилля на розроблення та впровадження системи НАССР у закладі, яка є гарантом якості в громадському харчуванні.

Технологічне обладнання харчоблоку КЗ «ЗДО № 28 ВМР» в робочому стані. Харчоблок забезпечений:

-          електроплитою;

-          пароконвектоматом;

-         електром’ясорубками.

-         холодильником.

Необхідним посудом харчоблок забезпечений. Посуд промаркований щодо його об’єму та призначення. Харчоблок оснащений терезами для вимірювання, які теж промарковані: окремо для сирої та готової продукції. Кухонний інвентар, а саме: набори дошок, ножів тощо промарковані, використовуються за призначенням.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти  2022/2023н.р. була спрямована на формування  свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності, а також в умовах надзвичайних ситуацій, формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, дій під час Повітряної тривоги, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху,  протипожежної безпеки.

З даної проблеми у методичному кабінеті у міні-методкабінетах груп є достатня кількість теоретичного, дидактичного матеріалу: демонстраційні картини, дидактичні, настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру.

В закладі впродовж навчального року в онлайн-форматі проведено:

  • тижневик протипожежних заходів;
  • тиждень знань безпеки життєдіяльності;
  • екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч»;
  • інформаційно-роз’яснювальний тижневик «Рівний рівному»;
  • інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет»;
  • місячник цивільного захисту;
  • тиждень безпеки дитини.

Проводилася робота з дітьми щодо формування навичок безпеки життєдіяльності.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації з батьками, надавалися рекомендації, поради на вебсайті закладу та у вайбер та телеграм -спільнотах усіх вікових груп.

Працівники закладу пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

Висловлюю подяку всім за  активну участь в освітньо-виховному процесі та матеріально-технічному забезпеченні діяльності нашого закладу, за  допомогу у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив.

 Сподіваємося на подальшу тісну співпрацю на благо наших дітей.

     Всім бажаю швидкої перемоги, мирного неба.           Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

Дитячий навчальний заклад №28 - 2020 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates