Звіт керівника закладу

 

         ЗВІТ

завідувача  КЗ «ДНЗ № 28 ВМР»    Рублевської Т.А.

2020 – 2021 н.р.

 

Початки, закладені в дитинстві людини,

 

 схожі на вирізані на корі молодого дерева букви,

 

що ростуть разом з ним, і складають невід’ємну частину його.

 

В. Гюго

 

           На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

 

   Дитинство розвивається дуже швидко, необхідно встигнути прослідкувати за всіма змінами у поведінці дитини і створити унікальні умови для його розвитку. Тільки поєднання вікового та індивідуального підходів у вихованні і навчанні дітей може забезпечити їх емоційне благополуччя і повноцінний психічний розвиток.

 

     Наш  заклад дошкільної освіти  № 28 спеціалізований,  для дітей з порушеннями  зору, в якому працює 6 груп: 1 група раннього віку та 5 – дошкільного,  виховується 108 дітей. Всі групи укомплектовані відповідно віку дітей.   Режим функціонування  -  12 годин.  Мова освітнього процесу – українська.

 

       Колектив керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами, регулюючими діяльність ЗДО:

 

-   Закон України « Про дошкільну освіту»;

 

- Базовий компонент дошкільної освіти України;

 

- Освітні програми:

 

       Освітня програма для дітей від двох до семи років « Дитина»,

 

     « Програмно – методичним комплексом, програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

 

-    Інструктивно – методичними  листами  МОН України.

 

 

 

      У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив працював над пріоритетними завданнями:

 

    -  Становлення життєвої компетентності дітей з порушеннями зору шляхом забезпечення психолого - педагогічного, медико - соціального супроводу, активної співпраці з родинами.

 

  -   Створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

 

     - Забезпечення методичного супроводу формування професійних умінь педагогів у використанні ефективних методів до організації інтегрованих занять з дітьми дошкільного віку з порушеннями зору.

 

-        Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи.

 

       Основні завдання педагогів - творчий розвиток особистості, становлення життєвої компетентності дітей з порушеннями   зору шляхом забезпечення психолого - педагогічного, медико - соціального супроводу, активної співпраці з родинами;  впровадження новітніх  сучасних  методик  профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров'язберігаючих технологій для забезпечення соціально – психологічної реабілітації та адаптації дошкільнят  з порушеннями зору.

 

     Для забезпечення повноцінного освітнього процесу у дошкільному закладі сформований кваліфікований колектив педагогів.      Педагогічний колектив ЗДО  творчий, ініціативний. У закладі працюють 20 педагогів, з них 16 осіб педагогічного колективу мають вищу освіту,  4 осіб - середню спеціальну освіту; 3 педагоги мають звання «вихователя-методиста», 1 педагог « старший вихователь».       Освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: інтегрованих, фронтальних,  групових та підгрупових.

 

   Особливе значення мають заняття в офтальмологічному кабінеті, який обладнаний різноманітними сучасними лікувальними апаратами та комп’ютерними програмами.

 

    Використання комп’ютерних вправ в процесі корекції зорових порушень дозволяє поєднувати корекційні та розвиваючі завдання, враховуючи особливості індивідуального розвитку дошкільнят.  Використання комп'ютерних технологій у поєднанні з традиційними корекційними методиками та технологіями  роботи  з дітьми, які мають  порушення  зору дають позитивні результати.

 

       Вчителі - дефектологи зробили підбірку цікавих ігор, проводять  індивідуальні заняття по відновленню гостроти зору та розвитку зорових функцій, використовуючи спеціальні дидактичні ігри – вправи і завдання, які  тренують зір, формують у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу, пам’ять. Індивідуальні особливості зору дошкільнят враховуються вихователями  під час проведення занять. Дидактичні ігри  для розвитку зору та зорового сприйняття підбираються індивідуально для кожної дитини в залежності від стану зору і періоду відновлювальної роботи.   

 

           Наш заклад презентував  освітній проект «Моделювання сучасного простору «Visus Spaсe» для інтенсивної корекції  зору у дітей   на базі  спеціалізованого закладу дошкільної освіти компенсуючого типу»   на конкурсі обласних грантів 2020  і виборов ІІ місце.  За кошти, які були виділені,  доповнили  сучасним  обладнанням  офтальмологічний кабінет.

 

       Педагоги усіх вікових груп поновили  міні методкабінети цікавими дидактичними іграми, а також ігрові зони атрибутами для розвитку сюжетно-рольових та театралізованих ігор. Виготовили тренажери для розвитку зорових функцій, пізнавальної діяльності та дрібної моторики руки.

 

   Для вирішення завдань психоемоційної корекції ми створили сенсорну кімнату, в якій особливим чином організоване середовище, що складається з безлічі різного роду стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, дотику і вестибулярні рецептори.

 

    Обладнання сенсорної кімнати направлено як для релаксації, так і активізації дітей, а також працює на стимуляцію інтересу та рухової активності дітей, стимулює і підтримує увагу, створює радісну атмосферу. 

 

       Різноманітне обладнання сенсорної кімнати:  іграшки, дитячі подушечки, різнопланові сенсорні посібники, іграшки та ігри,  сенсорна доріжка для стоп, панно - виготовлені руками працівників закладу. Є також магнітофон -  записи природних звуків,  розслаблююча музика.

 

           Активна  методична робота з педагогами сприяє покращенню психолого – педагогічних знань і умінь, фахової майстерності кожного педагога. Підготовка колективу до педагогічних рад, семінарів – практикумів, теоретичних семінарів,  використання інтерактивних форм їх проведення: майстер – класів, тренінгів, бліц - інтерв'ю, творчих лабораторій допомогли проаналізувати якість педагогічних впливів, дати оцінку методам та прийомам, знайти найвпливовіші форми забезпечення особистісно – орієнтованої моделі навчання і виховання, шляхи збагачення соціального досвіду дошкільнят з порушеннями  зору.

 

     Вся робота  закладу підпорядкована природі дитини, її індивідуальним особливостям розвитку, де головною проблемою залишається корекція, реабілітація та оздоровлення дітей. Дуже важливим  є розвиток та збереження залишкового зору у дітей, опір на здорові сили і їх зміцнення.    

 

Загальновідомим і беззаперечним є той факт, що порушення зору зумовлюють труднощі у пізнавальному, емоційному, соціальному та особистісному розвитку таких дітей.  Тому для успішної інтеграції в суспільство здорових однолітків  їм необхідна спеціальна корекційно-компенсаторна, психолого-педагогічна допомога.

 

      На високому методичному рівні провели он-лайн методичне об’єднання для тифлопедагогів міста    «Моделювання сучасного інтерактивного простору для розвитку дошкільників з порушеннями зору».  Тифлопедагоги закладу ділились  досвідом  по використанню   дидактичних ігор, виготовленими власноруч,  для корекційно – розвиткової роботи з дітьми.

 

       Вихованці та батьки  нашого закладу прийняли активну у міських он-лайн конкурсах «Колискова пісня», «Чарівна квітка».  Дошкільнята старшої групи  взяли участь у конкурсі до Дня Афлатуна, який проходив 25 березня 2021р. в рамках реалізації міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років "Афлотот".   

 

      Результативність освітньо – виховної роботи з дітьми стала можлива завдяки впровадженню в практику інноваційних технологій та кращого педагогічного досвіду, зокрема «Пошуково – дослідницька діяльність «Маленькі дослідники»,  «Розвивальне читання» за методикою Л. Шелестової, «Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку» за методикою Циганової, «Музичне виховання дошкільників з елементами К.Орфа».

 

      В ЗДО постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Всі приписи СЕС та пожежної частини виконані вчасно, крім тих, які потребують фінансування, але й ці питання поступово вирішуються. Здійснюється контроль  санітарно-гігієнічних вимог з дотриманням всіх карантинних заходів,  проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками  закладу.

 

      Також постійно ведеться робота з профілактики травматизму дітей та працівників.  У закладі традиційно проводяться у жовтні, квітні, травні Тижні знань безпеки, Тижні безпеки: бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

     Територія дошкільного закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. Силами працівників, батьків доповнено інтер’єри дитячих майданчиків. На майданчиках створено умови щодо безпеки життєдіяльності учасників   освітньо-виховного процесу. Випадків травмування вихованців з 01.09.2020 р по 31.05.2021 року зафіксовано не було.

 

         Адміністрація постійно контролює дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного  стану.  

 

    Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою медсестрою Бондаренко М.М, яка слідкує за  графіком проведення необхідних щеплень. Проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи.

 

           В дошкільному закладі створені сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

 

Режим харчування вихованців цілком відповідає режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримуються. 

 

З боку завідувача, комірника, старшої медичної сестри здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

    Зміцнено  матеріально – технічну базу    дошкільного  закладу.   

 

     На благодійні кошти спонсорів, ТОВ «Плейтика Україна» придбали  тифлоприлади «Світлячок» та «Орієнтир», які сприяють розвитку формуванню бінокулярного зору, тренують у дитини зорово-рухову координацію, формують навики орієнтування у просторі та розвивають увагу, мислення, допомагають реабілітації наших малюків з порушеннями зору.    Також придбали комп’ютер в офтальмологічний кабінет.  Спеціалізовані програми  при роботі з дітьми з порушеннями зору дозволяють активізувати компенсаторні механізми і досягти оптимальної корекції порушених функцій.  З допомогою принтера виготовляємо різноманітні, індивідуальні, цікаві  ігри  для корекційно-розвиткової роботи, відповідно до патології зору.

 

 На благодійні кошти батьків, з їх безпосередньою участю, придбано : килимки для дезінфекції взуття - 10 шт;  килими синтетичні 2*3м - 6шт. у групи; стіл для роздачі їжі – гр.№ 2; закладено фундаменти для альтанок на майданчиках  груп № 1,2,3,5; замінено: труби гарячого та холодного водопостачання; настроєно фортепіано; проведено ремонт комп’ютера у офтальмологічному кабінеті, кабінеті тифлопедагогів, ноутбука.

 

       Шановні батьки! Щиро  дякуємо за розуміння та підтримку в нелегкий для нашої країни і зокрема кожної родини час, адже завдяки спільним зусиллям батьків та працівників  покращується матеріальна база нашого дошкільного закладу і наші діти навчаються та виховуються в комфортних умовах.     

 

  За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

      Успіхи дитячого закладу - це  успіхи всього колективу  разом із Вами.

 

      Висловлюю подяку всім за  активну участь в освітньо-виховному процесі та матеріально-технічному забезпеченні діяльності нашого закладу, за  допомогу у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив.

 

 

 

          Сподіваємося на подальшу тісну співпрацю на благо наших дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий навчальний заклад №28 - 2020 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates