Гурток пошуково–дослідницької діяльності «Всезнайки»

 

Дошкільний вік — найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини, що передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям.

У повсякденному житті дитина постійно зустрічається з новими, незнайомими їй предметами і явищами живої і неживої природи, у неї виникає бажання пізнати це нове, зрозуміти незрозуміле. 

Створений на базі нашого закладу гурток пошуково-дослідницької діяльності «Всезнайки» своїм завданням вбачає допомогти дитині у спробах встановити прості закономірності, звернути увагу на об’єктивні причини і явища оточуючого середовища. Керівник гуртка Назарчук Л.В. дібрала цікавий та доступний матеріал для дитячого експериментування і тим самим відкрила широкі можливості для виховання в малюків інтересу до природи та розуміння її значення. 

Під час гурткової роботи діти виступають природженими дослідниками, які активно шукають інформацію про довкілля. У результаті дослідницької діяльності у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтepec до явищ живої і неживої природи, активізується самостійна розумова активність. Така діяльність найближче підводить дитину до проблеми, а винагородою за активність та допитливість малюків є їх самостійні «відкриття» у cвіті природи. Адже під час досліду дитина сама розв’язує пізнавальне завдання за допомогою наявних у нeї знань, умінь і навичок, виконуючи різні перетворюючі дії. У результаті знаходить правильні шляхи його розв'язання, а також подібних завдань з варіативністю змісту й ознак. Дитина на правах відкривача пізнає динаміку і статичність природних явищ.

Дитячий навчальний заклад №28 - 2020 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates